Typsnitt

Typografin är en viktig del av den grafiska profilen. För att ge en enhetlig bild av Ahlsell, både internt och externt, är det viktigt att vi håller oss till typsnitten nedan. Adobe Garamond Roman ska användas i till exempel avtal och brev. I löpande text används storlek 11/13 (11 punkters storlek på bokstäverna, 13 punkters radavstånd), rubriker sätts i fet storlek 18/20 och underrubriker i fet storlek 14/14. Univers används i annonser och kampanjer. Typsnitt för löptext i dokument, brev och rapporter använd bold (halvfet) i rubriker om inte Univers används. Finns inte dessa typsnitt i datorn använd vanlig Garamond samt Arial istället för Univers.

För tryck

Rubriker: Univers Ultra Condensed

Regular, (minsta möjliga punktstorlek 18 pkt).

Rubriker: Univers Extended

Light (Obelique), Regular (Obelique), Bold (Obelique), Black (Obelique).

Rubriker, ingresser, kortare texter: Univers

Light (Obelique), Regular (Obelique), Bold (Obelique), Black (Obelique).

Rubriker, ingresser, kortare texter: Univers Condensed

Light (Obelique), Regular (Obelique), Bold (Obelique), Black (Obelique).

Löptext: Adobe Garamond

Regular (Italic), Semibold (Italic), Bold (Italic).

För webb

Arial

MS, Black

Verdana