Varför är det så viktigt med grafisk identitet?

Den grafiska manualen handlar om att visa upp ett kunnigt, förtroendeingivande och professionellt ansikte utåt.

En tydlig identitet ger styrka och underlättar kommunikationen, både externt och internt. Den här profilmanualen är framtagen för att förenkla arbetet att skapa en gemensam, stark identitet för hela Ahlsellkoncernen. Ett samlat uppträdande gör också att vi upplevs som starkare än våra konkurrenter. Den grafiska formen är vårt företags identitetsbärare.

Idag är vi flera tusen anställda i ett mycket stort antal butiker. Med en gemensam grafisk identitet signalerar vi att oavsett var kunderna möter oss, möts de alltid av samma sortiment, samma kunskapsbank och samma rådgivande bollplank. Om vi alltid anstränger oss för att visa upp ett gemensamt ansikte utåt – i annonser, broschyrer, brev etc – visar vi samtidigt upp samhörighet och professionalism. Viktiga ledord i såväl en grafisk manual som i vårt dagliga arbete.

Syftet med vår gemensamma profil är alltså dels att stärka samhörighetskänslan dels att göra det enkelt för koncernens kunder och andra intressenter att se de värden Ahlsell står för. Genom att konsekvent och tydligt bygga upp och vårda varumärket reserverar vi ett eget utrymme i våra kunders medvetande.

Om du känner dig osäker på hur du ska använda logotyp, typsnitt etc finns personer angivna under "kontakt" vilka du alltid kan kontakta med frågor.

Läs mer om våra gemensamma värderingar i värdehandboken i högermenyn.